Moninaisuus

Teemaan liittyvät materiaalit

 

 

 

Moninaisuus

Kulttuurimme on moninainen. Suomen sisällä vaikkapa itäiset ja läntiset perinteet poikkeavat toisistaan. Kansalliset vähemmistömme, kuten romanit, ja alkuperäisväestömme saamelaiset ovat osa kulttuuriperintöämme. Monet kohtaamistamme lapsista omaavat monikulttuurisen taustan. Moninaisuuden huomioiva kasvatus ohjaa arvostavaan kohtaamiseen ja kulttuuriperinnön rikkauden huomioimiseen.

YK-sovittelupolku

YK-sovittelupolku tutustuttaa yläkoulu- ja lukioikäiset oppilaat YK:n rauhantoiminnan eri osa-alueisiin toiminnallisin menetelmin.

Ystävysten puuhamatka

Ystävysten puuhamatka -tehtävävihkonen käsittelee suvaitsevaisuutta, erilaisuutta, ystävyyttä sekä ympäröivän maailman aiheita varhaiskasvatukseen suunnattujen tehtävien kautta.