Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, Hallituskatu 2B, 3. krs,00170 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toiminnanjohtaja Hanna Lämsä, hanna.lamsa(@)kulttuuriperintokasvatus.fi, 040 1280818, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, Hallituskatu 2B, 3. krs,00170 Helsinki

Rekisterin nimi

kulttuurinvuosikello.fi:n käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on yksilöidä kulttuurinvuosikello.fi:n käyttäjät. Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura tallentaa rekisteröitymislomakkeesta saadut tiedot omiin tietojärjestelmiinsä.  Rekisteritietoja käytetään myös mahdollisten sivuston väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen.

Rekisterin tietosisältö

Tietoa käyttäjistä kerätään kulttuurinvuosikello.fi-sivustolla rekisteröitymislomakkeen avulla. Sivustoa on mahdollista käyttää ilman rekisteröitymistä. Rekisteröityessään käyttäjä saa tunnukset, joiden avulla hän voi luoda oman Kulttuurin vuosikello -suunnitelman ja päivittää sen tietoja.

Käyttäjistä tallennetaan tietoa rekisteröitymislomakkeen lähettämisen yhteydessä. Rekisteröityminen edellyttää etunimen, sukunimen ja sähköpostiosoitteen syöttämistä. Rekisteröitymistä varten käyttäjän on myös syötettävä sivustolle itse määritelty käyttäjätunnus ja salasana.

Säännönmukaiset tietolähteet

Ainoana tietolähteenä on käyttäjä itse. Tiedot saadaan rekisteröitymisen yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ei luovuta tietoja säännöllisesti ulkopuoliselle taholle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ei luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Aineistoa säilytetään palveluntarjoajan toimitiloissa, jotka on lukittu ja kiinteistössä on kulunvalvonta.

B. ATK:lle tallennettu aineisto
Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteröitymislomakkeen lähettäneellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, jotka on tallennettu tähän rekisteriin. Jos haluat tarkastaa tietosi, ota yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteröitymislomakkeen lähettäneellä on oikeus vaatia tässä rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Jos haluat korjata tietoja, ota yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön.

Lisätietoa

Henkilötietolaki (523/99)
www.finlex.fi