Mikä kulttuurinen kestävyys?

Kulttuurisesti kestävää kehitystä edistävä kasvatus on kasvatusta, joka huomioi esimerkiksi

  • paikallisen kulttuurin merkityksen
  • kulttuurien välisen vuoropuhelun
  • kulttuurisen monimuotoisuuden
  • kulttuuriperinnön säilyttämisen
  • sukupolvien välisyyden

Kulttuurisesti kestävän kasvatuksen tarkoituksena on tukea lasten ja nuorten tasapainoisen kulttuuri-identiteetin kehittymistä. Saat oheisesta diaesityksestä tarkempaa tietoa.