Hanke ja työryhmä

Hankkeen vaiheet, tekijät, rahoitus ja kiitokset

 

 

 

Hankkeen alkuvaiheet

Kulttuurin vuosikellon alkuperäisidea on Inari Grönholmin ja Liisa Piirosen. Voit tutustua hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen hankekuvauksen avulla.

Hankkeen toisessa vaiheessa luotiin asiantuntijayhteistyössä pohjatietoa kulttuurisesta kestävyydestä kasvatuksen näkökulmasta. Hanke tuotti kulttuurisen kestävyyden käsitteiden koonnin viestinnän asiantuntija Tuuli Toivasen avulla. Myöhemmin sanasto integroitiin osaksi kestävän kehityksen ontologiaa. Voit tutustua toisen vaiheen tuloksiin maksuttoman e-kirjan Kestävä kasvatus – kulttuuria etsimässä avulla. Hankejohtajana, asiantuntijatyöskentelyn puheenjohtajana, kirjan vastaavana toimittaja ja ontologiantyöskentelyn asiantuntijana toimi erityisasiantuntija Marja Laine. Hankkeen toisessa vaiheessa kehitettiin myös Kulttuurin vuosikellon ensimmäinen versio, jonka tuottamisesta vastasi Saara Mäkelä.

Materiaalipankin ja arviointi- ja suunnitteluvälineen toteuttaminen

Hankkeen kolmannessa vaiheessa tuotettiin Kulttuurin vuosikello verkkopalvelu, joka on materiaalipankin ohella arviointi- ja suunnitteluväline kouluille ja päiväkodeille kulttuurisen kestävyyden edistämiseksi osana kestävän kehityksen ohjelmia. Hankkeen yhteistyökumppaneiksi tulivat oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinneista vastaava OKKA-säätiö sekä kestävän kehityksen ohjelma Vihreä lippu. Keskeisessä osassa hanketta oli Espoon kaupunki RCE-verkoston eli YK:n yliopiston kestävän kehityksen verkoston edustajana.

Käsikirjoitus

Kulttuurin vuosikellon käsikirjoitus luotiin yhdessä espoolaisten päiväkotien ja koulujen kanssa. Työryhmien puheenjohtajana ja hankejohtajana toimi erityisasiantuntija Marja Laine. Palvelun vastaavana tuottajana toimi Miika Lahti. Kulttuurin vuosikelloa ovat kommentoineet ja parannusehdotuksillaan kehittäneet useat tahot. Erityiskiitos palvelun kehittämisestä kuuluu pilottipäiväkoteina toimineille Olarin päiväkodille ja Kilonpuiston lastentalolle sekä Suvelan perhepäivähoidolle ja asukaspuistolle, Pikku Karhun päiväkodille, Karamzinin koululle, Jousenkaaren päiväkodille, Leppävaaran alueen varhaiskasvatukselle, Laakakiven päiväkodille, Espoon kaupunkisuunnittelukeskukselle, Iivisniemen päiväkodille, Servin-Maijan päiväkodille, Karusellin päiväkodille, Lansatien päiväkodille, Kaitaanniityn päiväkodille ja Viherkallion asukaspuistolle aktiivisesta osallistumisesta työryhmiin.

Rahoitus

Kulttuurin vuosikellon rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Verkkopalvelun tekninen toteutus ja ulkoasu

Tekninen toteutus
Anssi Harjula, Harjula web&dev

Logo ja teemojen kuvakkeet
Piia Keto, www.piiaketo.fi

Kuukausien kuvakkeet
Andrei Fadeev, www.andreifadeev.com

Ulkoasun suunnittelu
Andrei Fadeev ja Anssi Harjula

Kiitokset

Lämmin kiitos kaikille työhön osallistuneille – työnne kulttuurisen kestävyyden edistämiseksi on ollut korvaamatonta!