YK-sovittelupolku

Tehtäväpaketti (www)

 

YK-sovittelupolku tutustuttaa yläkoulu- ja lukioikäiset YK:n rauhantoiminnan eri osa-alueisiin toiminnallisin menetelmin ja auttaa heitä huomaamaan arkipäiväisen sovittelun ja kansainvälisen sovittelun yhteydet. Sovittelupolku sopii toteutettavaksi joko ulkona luonnossa suunnistustyyppisesti tai työpajatyöskentelynä luokassa.