YK-päivien tehtäväideat: Kansainvälinen kulttuurisen monimuotoisuuden päivä (21.5.)

Tehtäväpaketti (www)

Kulttuurisen monimuotoisuuden ja vuorovaikutuksen päivä julistettiin vuonna 2001. Päivä antaa jokaiselle mahdollisuuden syventää ymmärrystään kulttuurisen monimuotoisuuden arvoista ja monikulttuurisuuden merkityksestä. Ala- ja yläkoululle sekä lukioon suunnatut teemapäivän tehtävät ohjaavat tarkastelemaan muun muassa epäoikeudenmukaisuutta, Suomea monikulttuurisena maana ja vähemmistöjen roolia länsimaisessa kulttuurissa.