YK-päivien tehtäväideat: Kansainvälinen suvaitsevaisuuden päivä (16.11.)

Tehtäväpaketti (www)

Kansainvälinen suvaitsevaisuuden päivä muistuttaa, että suvaitsevaisuus ei ole vain vaalittava arvo vaan myös edellytys rauhalle sekä yleiselle taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle. Suvaitsevaisuuden päivän tehtävät rohkaisevat sekä ala- ja yläkoululaisia että lukiolaisia havainnoimaan omia ennakkoluulojaan ja huomaamaan yhtäläisyyksiä kaikkien ihmisten välillä.