Tutkimusmatkoja katsomusten maailmaan – Materiaalia varhaiskasvatuksen katsomuskasvatukseen

Verkkosivu (www)

Materiaalia varhaiskasvatuksen katsomuskasvatukseen on tuotettu Helsingin yliopiston Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa –hankkeessa.

Materiaaliin on valittu työskentelysuunnitelmia, joiden avulla katsomusten moninaisuutta ja erilaisia näkökulmia voidaan ilmentää lapsiryhmässä. Mukaan on liitetty myös saamelaisuutta ja romanikulttuuria käsittelevät työskentelyt, jolla on haluttu huomioida kahden kulttuurivähemmistön merkitys moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle; kulttuurit, kielet ja katsomukset ovat usein yhteen kietoutuneita. Lisäksi työskentelyissä on kiinnitetty huomiota uskonnottomuuteen yhtenä katsomuksena uskonnollisten katsomusten rinnalla.