Vägar till kulturell hållbarhet

Verkkosivu (pdf)

Vägar till kulturell hållbarhet – Metoder för kulturarvs- och kulturmiljöfostran i högstadiet är ett läromaterial med det pedagogiska målet att presentera och väcka intresset för kulturarv och olika kulturmiljöer. Läromaterialets övningar stärker elevernas förståelse för kulturell mångfald, deras kunskap om kulturmiljön och stöder utvecklingen av elevernas kulturella identitet. Läromaterialets övningar ger eleverna fördjupade insikter i de möjligheter den egna omgivningen erbjuder när det gäller att lära känna det lokala kulturarvet och kulturmiljön gen m observation och undersökning av närmiljön.

Läromaterialet består av metoder och vägar med övningar med olika omfattning att välja mellan. Övningarna omfattar en eller två lektioner eller en temadag som är en hel skoldag. Läromaterialet innehåller också uppgifter som passar för Distansundervisning.