Uusi maailmankartta – Visuaalisen taidekasvatuksen menetelmäopas

Tehtäväpaketti (www)

Opas esittelee taideprojektin, jossa toteutetaan oppilasryhmän kanssa mielikuvitusvaltioista koostuva reliefi. Opas sopii erityisen hyvin valmistavaan opetukseen ja monikulttuurisille oppilasryhmille, sillä projekti antaa lapsille mahdollisuuden tutustua uuteen elinympäristöönsä tekemällä havaintoja ja liittämällä ne omaan henkilöhistoriaan.