Video suomalaisesta kulttuuriperinnöstä

Video (www)

Lyhyt video esittelee monipuolisesti suomalaista kulttuuriperintöä. Videon avulla voi pohtia, mikä kaikki itselle on kulttuuriperintöä, ja mikä on juuri suomalaista kulttuuriperintöä. Miksi ja miten meidän pitää vaalia kulttuuriperintöä, ja miten se kytkeytyy esimerkiksi luontoarvoihin?

Video ruotsiksi: https://youtu.be/sa1wP8qq23c

Video englanniksi: https://youtu.be/FYqrMsmC-H0