Toivoa ja toimintaa -videosarja ja tehtäväpaketti

Verkkosivu (www)

 

Agenda 2030 on kestävän kehityksen toimintaohjelma, joka ohjaa kaikkien maailman maiden kestävän kehityksen työtä. Nyt pääset tutustumaan toimintaohjelman kaikkiin 17 tavoitteeseen parin minuutin mittaisten, suomenkielisten animaatiovideoiden avulla. Videoilla kerrotaan perusasiat kustakin tavoitteesta sekä avataan sitä miten tavoitteeseen liittyvät haasteet näkyvät eri puolilla maailmaa, ja miten niitä voidaan ratkaista. 

Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry julkaisi videosarjan Toivoa ja toimintaa -hankkeensa osana vuoden 2024 alussa. Videot on toteutettu ulkoministeriön tuella Suomen kehitysyhteistyövaroin. Videot sopivat kaikille kestävästä kehityksestä kiinnostuneille nuorille ja aikuisille. Erityisen hyvin ne soveltuvat lukioiden ja muiden toisen asteen oppilaitosten opetukseen.

Kulttuuriperintökasvatuksen seura on tuottanut Bing Creatoria hyödyntäen jokaisesta Agenda 2030-tavoitteesta kysymyksiä opiskelua ohjaamaan. Osaan kysymyksistä voi vastata Toivoa ja toimintaa -videoiden perusteella, osa vaatii lisätiedon hankintaa ja osa omien arvojen ja valmiuksien pohdintaa. Tehtävien vastaukset kannattaa ohjeistaa käymään läpi keskustelutehtävänä, kirjoittamaan käsin tai tuottamaan esimerkiksi oppilaan juontamana videona, jotta tiedonkäsittely ei supistu copy-paste-vastaamiseen.