Tehtävänä oma kulttuuriperinnön arvokartta

Verkkosivu

Kysymyksiä ja tehtäviä oppilaille, kun tutkitaan aineellista tai aineetonta kulttuuriperintöä ja valmistellaan omaa kulttuuriperinnön arvokarttaa.

Tehtävä voidaan toteuttaa osittain tai kokonaisuudessaan ja vastauksista voidaan koota luokan, koulun tai oppilaan  kultturiperinnön arvokartta.

Kulttuuriperinnön arvokartassa pohditaan omia arvoja, kulttuurisiin valintoja ja oikeuksia, joiden kautta ymmärretään paremmin omaa kulttuurista identiteettiä.
Arvokarttaan voi sisältyä esimerkiksi:
• Suhde metsään, vesistöön, luontoon, ympäristöön, maisemaan
• Urbaani ympäristö: tori, rakennus, muistomerkki…
• Aineeton kulttuuriperintö: perinteet, juhlat, leikit, taide, ruoka…
 Muoto: vapaa, voi olla pp-esitys, video, posteri, piirros, kirjoitelma…

 

Esineestä tarinaksi

Tämän ”esineen tunnistamismenetelmän” avulla voidaan keskustella, muistaa jo opittuja asioita ja hakea uutta tietoa. Tämä työtapa vahvistaa lähdekritiikin ja perustelun taitoja, mutta se kannustaa myös käyttämään mielikuvitusta. Tarkoitus ei ole löytää vain ”oikeita” ratkaisuja, vaan pohtia esimerkiksi kulutusta, tavaroiden merkitystä elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Osa kysymyksistä taas vahvistaa empatiataitoja, herättää uteliaisuutta, rohkaisee ylisukupolviseen keskusteluun tai voi toimia pohjana jollekin toiselle, esim luovalle tai taiteelliselle työlle.

Esineestä tarinaksi /object based learning

Metsässä ja luonnossa

Miltä metsä/vesistö tuntuu?

Mikä on sinun kotimetsäsi? Miksi se on sinulle merkityksellinen?

Jos mikään metsä tai vesistö ei ole sinulle  merkityksellinen, mieti miksi.

Voidaan toteuttaa myös kävelykutsuna luonnossa tehtävällä, joka löytyy täältä:

Kävelykutsu

 

Torille!

Kenellä on valta torilla? Millaista kommunikaatiota ja viestintää tapahtuu torilla? Mitä kulttuureja torilla on? Ketkä käyvät torilla ja miksi?

Mikä on suosikkipaikka kotikaupungissasi, miksi? Pidätkö jostakin rakennuksesta tai patsaasta erityisesti, miksi?

 

Aineeton kulttuuriperintö: saunassa

Kirjoita kolme päiväkirjamerkintää saunasta.

Millaisia ajatuksia, tunteita, havaintoja saunassa tapahtui? Millainen suhde sinulla on saunomiseen? Kuka opetti saunomisen sinulle? Mitä tiedät suomalaisesta saunaperinteestä?

Kun tutkitaan omaa aineetonta kulttuuriperintöä, työkaluina voidaan käyttää:

Elävän perinnön kortit

Perintöhyrrä – keskustelun innoittaja alakoululaisille