Elävän perinnön kortit

Verkkosivu (www)

Museovirasto on yhteistyössä ja Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran kanssa koonnut kasvattajille ja kouluttajille verkkosivuston, jota hyödynnetään jo eri puolilla Suomea.

Nyt julkaistu elävän perinnön korttisarja koostuu viidestäkymmenestä aineettomaan kulttuuriperintöön liittyvästä kuvasta. Mukana on niin sienestystä, saunomista, kalakukkoa kuin kyykääkin. Uudistetussa korttisarjassa näkyvät vahvasti myös moninaisten kulttuurien perinteet Ukrainasta Meksikoon ja Syyriasta Intiaan. Kuvat on koottu Unescon, Museoviraston, Helinä Rautavaaran Museon ja Kulttuuriyhdistämö Interkultin kuvista. Mukana on myös Elävän perinnön kansallisen luettelon kuvia.

Kortit voi ladata ja tulostaa erilaisten ryhmien käyttöön kohdasta “siirry materiaalin verkkosivulle”. Kortit ovat helppo ja mutkaton tapa lähestyä itselle tuttua tai vieraampaakin kulttuuriperintöä. Kortteja on testattu alaluokilta lukiolaisiin ja niin opiskelijoiden, opettajien, harrastusryhmien ja ikäihmistenkin parissa. Kortit toimivat myös työhyvinvoinnin päivässä alun esittelytuokiona, kulttuuriperintö kun tutkimusten mukaan lisää hyvinvointia!

Korttisarja sisältää entistä moninaisempia näkökulmia elävään perintöön. Euroopan kulttuuriympäristöpäivien vuoden 2023 teema on elävä perintö. Samalla juhlistetaan 20-vuotiasta Unescon sopimusta ja Suomen 10-vuotista taivalta aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen jäsenmaana

Näin käytät Elävän perinnön kuvakortteja:

Tulosta ja leikkaa kortit ja levitä ne esiin. Jokainen valitsee itselleen mieluisan tai kiinnostavan kortin ja esittelee kortin ja sen edustaman perinteen parille, pienryhmälle tai koko porukalle esitellen samalla itsensä. Esittelyssä voi esimerkiksi mainita miksi valitsit kortin, mitä tiedät perinteestä, miksi se on kiinnostava, keneltä olet perinteen mahdollisesti oppinut ja kenelle sitä itse siirrät eteenpäin.

Uusitut kortit ottavat huomioon kulttuuriperinnön moninaisuuden Suomessa. Ne sopivat hyvin työkaluksi esimerkiksi valmistavan luokan tai kulttuurisesti moninaiseen yleisopetuksen luokkaan, jolloin korttien avulla voidaan myös pohtia, mitä omasta ja toisten kulttuuriperinnöstä tiedetään ennalta.

Kerromme mielellämme lisää!

Leena Marsio, leena.marsio@museovirasto.fi

Ira Vihreälehto, ira.vihrealehto@kulttuuriperintokasvatus.fi