Polkuja kulttuuriseen kestävyyteen

Tehtäväpaketti (pdf)

Polkuja kulttuuriseen kestävyyteen – kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatuksen
menetelmiä yläkouluille on yläkoulun opettajille ja kasvattajille suunnattu monialainen opetusmateriaali, joka tarjoaa neljä menetelmäpolkua elävän kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön oppimiseen. Oppimateriaali sisältää eri laajuisia ja sisältöisiä harjoituksia, joista osaa voidaan hyödyntää lisäksi etäopetuksen tukena.

Materiaalin sisällölliset teemat tukevat oppilaiden kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristöjen moninaisuuden tunnistamista, vahvistavat kulttuuri-identiteetin kehittymistä sekä edistävät ympäristölukutaitoa. Julkaisun tavoitteena on innostaa opettajia sekä kasvattajia ottamaan kulttuuriperintö- ja kulttuuriympäristökasvatus osaksi opetusta. Toivomme, että materiaali tukee opettajien ja kasvattajien työtä kouluissa ja tarjoaa työkaluja moninaiseen oppimiseen.