Opi maailmanperinnöstä!

Verkkosivu (www)

Opi maailmanperinnöstä! -sivustolle on koottu materiaalia maailmanperintökasvatuksen ja perusopetuksen tueksi. Sivusto on tarkoitettu opettajien materiaalipankiksi tai itse maailmanperintöön, kestävään kehitykseen ja aineettomaan kulttuuriperintöön perehtymiseen.

Sivuston materiaaliin voit tutustua joko maailmanperintökohteittain tai oppiaineittain. Kohteista kerrotaan kuvien, äänimaailmojen, sanaristikoiden, podcastien, videoiden ja mobiilireittien avulla. Lisäksi voit testata maailmanperintötietämystäsi Kahootilla!

Materiaali on tuotettu yhteistyössä Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran kanssa.