Muistikko -mikä on sinun tarinasi?

Verkkosivu (www)

Muistikko on SKS:n palvelu itsenäisyyden juhlavuodeksi 2017. Muistikossa voi kertoa omat tarinansa ja jakaa ne heti muiden kanssa. Samalla tarinat tulevat osaksi yhteistä kulttuuriperintöämme.
Muistikko on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran itsenäisyyden juhlavuodeksi 2017 toteuttama palvelu, jossa kansalaiset voivat kertoa elämästään sata vuotta täyttävässä Suomessa ja jakaa ne muiden kanssa. Tekstin lisäksi voi tallentaa kuvia ja linkkejä. Uutta Muistikossa on se, että tarinat ovat heti kaikkien luettavissa. Muistikossa voi myös liittää kertomuksensa suoraan tiettyyn paikkaan maailman kartalla. SKS vastaa tarinoiden säilyttämisestä tuleville sukupolville.
Toivomme kertomuksia Suomessa olevilta, tänne tulleilta ja täältä lähteneiltä, kieleen ja syntyperään katsomatta. Sisältö on tärkeintä, ei oikeinkirjoitus. Palvelu on toteutettu suomen lisäksi arabiaksi, englanniksi, pohjoissaameksi, ruotsiksi ja venäjäksi.
Muistikossa on tällä hetkellä yhteistyökumppaneina parikymmentä valtakunnallista kulttuuritoimijaa ja muuta yhteisöä. He ja tulevat yhteistyökumppanit voivat kohdentaa keruun omilla verkkosivuillaan sidosryhmilleen sopivaksi ja saada näin kokoon myös itselleen merkityksellistä tietoa.