Kirjallisuutta

Kulttuuriseen kestävyyteen liittyvää kirjallisuutta

Kestävä kasvatus – kulttuuria etsimässä

Maksuton e-kirja kasvatusalan ammattilaisille kertoo, mitä kulttuurisesti kestävä kehitys tarkoittaa kasvatuksen näkökulmasta. Teoksen 36 asiantuntijakirjoittajaa pureutuvat kulttuuri-identiteettiin, kulttuurisiin oikeuksiin, kulttuurin muutokseen sekä kulttuuriperintöön ajankohtaisina teemoina. Kirjassa annetaan vinkkejä siihen, kuinka opetuksessa voidaan huomioida kulttuurisesti kestävä kehitys.

Kestävä kasvatus – kulttuuria etsimässä (pdf)

Kulttuuri-identiteetti ja kasvatus

Maksuton e-kirja kasvatusalan ammattilasille kulttuuri-identiteetin merkityksestä kasvulle ja kehitykselle.  Kirja sisältää sekä tutkimustietoa että käytännön kokemuksia kulttuuri-identiteetin merkityksestä kotoutumista tukevassa kasvatuksessa. Kirjan avulla halutaan kannustaa kasvattajia ja muita lasten ja nuorten parissa toimivia huomioimaan kulttuuriset oikeudet, kulttuuri-identiteetti ja kulttuuriperintökasvatuksen rooli tämän päivän Suomessa.

Kulttuuri-identiteetti ja kasvatus (pdf)