LOCUS -Luovan placemakingin työkalupakki

Verkkosivu (www)

Placemaking eli paikanluonti on prosessi, jossa luodaan ja/tai muokataan julkisia tiloja keskittyen ihmisiin sekä heidän tarpeisiinsa, toiveisiinsa ja visioihinsa yhteisistä julkisista tiloista. Kyseessä on prosessi, jossa eri sidosryhmät tekevät yhteistyötä tavoitteenaan suunnitella ja kehittää julkisia tiloja uudelleen siten, että ne olisivat laajemman yhteisön käytettävissä.
Luova placemaking on paikanluontia, jossa on mukana yhteisön jäseniä, taiteilijoita, taide- ja kulttuuriorganisaatioita ja muita sidosryhmiä (jotka koetaan prosessissa tärkeiksi) ja jossa keskitytään luoviin kulttuurisiin ja taiteellisiin tapoihin muokata julkista tilaa.
Määritelmistä on erilaisia tulkintoja, mutta voidaan sanoa, että luovaan placemaking-toimintaan liittyy taidetta ja kulttuuria.
Tämä työkalupakki antaa placemaking-vinkkejä paikkoihin, joihin liittyy kulttuuriperintöä.

Työkalupakki on jaettu viiteen placemaking-vaiheeseen, jotka ohjaavat suunnittelemaan toimintaa jäsennellysti. Placemakingin viisi vaihetta ovat:

1. KENEN KANSSA: Sidosryhmien kartoitus ja analyysi
2. MISSÄ JA MIKSI: Tilojen arviointi ja nykytilanne
3. MITÄ VOISI OLLA: Halutun muutoksen visiointi ja suunnittelu
4. MUUTOS: Lyhyen ja/tai pitkän aikavälin interventiot tiloissa
5. JUHLA