Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailu

Verkkosivu (www)

Kulttuuriympäristön tekijät, Young European Heritage Makers on vuosittain järjestettävä kilpailu,
joka kutsuu lapset ja nuoret esittelemään heille tärkeää kulttuuriperintöä.

Kilpailuun voivat osallistua alle 18-vuotiaiden ryhmät kouluissa, oppilaitoksissa,
varhaiskasvatuksessa, aamu- ja iltapäivätoiminnassa, kerho- tai harrastustoiminnassa. Kilpailu
tukee lasten ja nuorten kulttuuri-identiteetin ja ympäristösuhteen rakentumista. Kilpailua voidaan
hyödyntää esimerkiksi taide-, kulttuuriympäristö- ja demokratiakasvatuksessa.

Kilpailutyönä toteutetaan osallistujille tärkeää kulttuuriympäristöä tai kulttuuriperintöä esittelevä
lyhyt video tai valokuva, maalaus, piirustus tai muu visuaalinen esitys sekä sitä täydentävä teksti.

Kilpailu on osa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä, European Heritage Days
–tapahtumakokonaisuutta, jota vietetään Euroopan neuvoston ja Euroopan komission aloitteesta.
Kilpailun teema vaihtuu vuosittain noudatellen Kulttuuriympäristöpäivien vuositeemaa.

Oletteko te seuraavat Kulttuuriympäristön tekijät? Tervetuloa osallistumaan!

Lisätietoja kilpailun verkkosivuilta:

https://kotiseutuliitto.fi/kulttuuriymparistopaivat/kulttuuriympariston-tekijat/

tai: Hanna Hämäläinen, ympäristöministeriö, hanna.p.hamalainen@gov.fi, p. 0400 143 956