Kulttuuriperintöä vaalimassa ja tuhoamassa

Tehtäväpaketti (pdf)

Tehtäväpaketti artikkeleineen tutustuttaa opiskelijan kulttuuriperinnön käsitteeseen, kulttuuriperinnön vaalimiseen ja siihen liittyviin uhkiin.

Tehtävät sisältävät luetun ymmärtämisen ja tiedon soveltamisen ohella kriittisen ajattelun harjoituksia sekä ohjaavat opiskelijaa pohtimaan omia arvojaan ja omaksi kokemaansa kulttuuriperintöä. 

Tehtävät kehittävät laaja-alaista osaamista, ja ne sopivat lukiolaisille erityisesti elämänkatsomustiedon ja äidinkielen opintoihin.