Helsingin kaupunginmuseo: museovierailut ja opastukset

Muu (www)

Helsingin kaupunginmuseo tallentaa kokoelmiinsa helsinkiläistä elämää. Jokainen kokoelmissa oleva esine tai valokuva kertoo omalta pieneltä osaltaan Helsingin ja sen asukkaiden historiasta. Koululais- ja päiväkotiryhmille kaupunginmuseo tarjoaa opastuksia ja museovierailuihin liittyviä tehtäviä. Lisätietoa opastuksista ja museovierailujen opetusmateriaalista löytyy museon internetsivuilta