Elävää perintöä nuorten videoiden kautta

Verkkosivu (www)

Live elävä perintö! -hankkeessa nuoret tuottivat videoita itselleen tärkeästä elävästä perinnöstä ja traditiosta. Katsokaa luokan kanssa videoita ja pohtikaa, mikä olisi teille tärkeää elävää perinnettä?
Jos innostutte kuvaamaan omia videoita, jaamme niitä mielellämme Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen You Tube-kanavalla! Ota yhteys: ira.vihrealehto@kulttuuriperintokasvatus.fi
Tässä videossa mökkeilystä kertovat Karri Korsu, Niko Ala-Ukko, Tuomas Erkkilä, Hasan Khademi, Sakari Soini. “Suomessa mökkeily on perinne, jota harjoitetaan ympäri vuoden. Ihmiset poistuvat kaupunkien vilinästä metsän keskelle rauhoittumaan, nauttimaan luonnosta ja hiljaisuudesta. Mökillä saunotaan, uidaan, rentoudutaan ja syödään hyvin, mutta sillä on myös syvempi merkitys suomalaisille. Mökkireissu on kokemus, jota emme unohda.”
Vinkki: katsokaa video, mutta erityisesti kuunnelkaa sen äänimaailmaa!
Lukiolainen Helmi kertoo videollaan pihaleikeistä, kuinka monta tuttua pihaleikkiä tunnistat? Puuttuuko joku sinulle tärkeä pihaleikki? Video myös englanniksi:
Ronja kertoo klarinetin soitosta, oletko sinä harrastanut jonkin instrumentin soittoa?
Ainolle tärkeää elävää perintöä ovat Helkajuhlat:
Tällä videolla alakoululainen Annikki pohtii metsäsuhdetta (myös englanniksi):
Opiskelija kertoo lukemisharrastuksestaan tällä videolla (myös englanniksi):
Nam, nam, mustikkapiirakkaa! Siitä kertovat yläkoululaiset Torniosta:
Mitä opit hirvenmetsästyksestä tämän videon myötä?
Onko jääkiekko sinulle tärkeää kulttuuriperintöä? Torniolaisille nuorille on:
Kahvinjuonnin perinteitä kuvailevat torniolaiset nuoret:
Arabialainen ruokakulttuuri on nykyisin osa suomalaista ruokakulttuuria:
Kukkolankoski Torniossa on kalastusperinteen merkittävä keskus:
Live elävä perintö! -hankkeessa Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura edisti elävän perinnön tietoisuuden levittämistä, tallentamista sekä vahvisti sellaisten yhteisöjen mahdollisuutta tunnistaa ja jakaa omaa elävää perintöään, jotka usein eivät tule kuulluksi. Nuorten valitsemaa elävää perintöä kerättiin videoita taltioimalla.
Elävä perintömme vahvistaa yhteisöllisyyttä ja rakentaa kansallista identiteettiä, jonka kautta muistimme, historiamme ja nykyisyytemme määrittyy. Usein asiantuntijat määrittelevät mikä on elävää perintöä, mutta tässä hankkeessa nostettiin esiin nuorten näkökulma. Hanke vahvisti nuorten toimijuutta ja osallisuutta luoden tilaa kenties vaietuille äänille sekä haastaa stereotyyppisia näkökulmia suomalaisesta elävästä perinnöstä.
Haluamme, että nuorten taltioidessa videon omasta elävästä perinnöstään heidän asiantuntemuksensa ja kokemuksensa Suomesta ja suomalaisuudesta tulee kuulluksi ja ymmärretyksi. Hankkeen kautta myös elävän perinnön jatkuva muovautuminen ja uudelleenluominen vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa nousee vahvasti esille. Hanke nosti esille sen monikerroksisen prosessin, jossa vähemmistöjen elävä perintö muovautuu vuorovaikutuksessa suomalaisen ympäristön kanssa ja toisaalta suomalainen elävä perintö itsessään rikastuu saadessaan vaikutteita vähemmistökulttuureista.