Agenda 2030 teemapäivät – Opettajan opas

Verkkosivu (www)

Kaikkia maailman maita koskeva YK: kestävän kehityksen toimintaohjelma, Agenda 2030, hyväksyttiin syyskuussa 2015. Se sisältää 17 tavoitetta, jotka on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Yhteisellä sitoutumisella ja toiminnalla on tavoitteena löytää ratkaisuja globaaleihin ongelmiin, kuten ilmastonmuutos, epätasa-arvoistuminen ja köyhyys. Tarkoituksena on saavuttaa parempi maailma meille kaikille.

Tämä teemakokonaisuus tutustuttaa Agenda 2030:n tavoitteisiin, niiden sisältöön sekä toimiin tavoitteiden saavuttamiseksi. Teemakokonaisuus lisää lasten ja nuorten tietoa kestävästä kehityksestä, sekä tukee oppilaiden motivoitumista ja sitoutumista tavoitteiden toteuttamiseen.

Voit hyödyntää valmiiksi koottuja tehtäväkokonaisuuksia: Suositusteemapäivä 1.–3. lk. tai Suositusteemapäivä 4.–9. lk. Vaihtoehtoisesti voit toteuttaa juuri sinun ryhmällesi parhaiten soveltuvan oppimiskokonaisuuden hyödyntämällä teemaan koottuja tehtäviä.