YK-päivien tehtäväideat: Väkivallattomuuden päivä (2.10.)

Tehtäväpaketti (www)

Kansainvälistä väkivallattomuuden päivää vietetään väkivallattomuuden puolestapuhuja, Mahatma Gandhin syntymäpäivänä. Väkivallattomuuden päivänä YK toivoo valtioiden ja YK:n alaisten järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen muistuttavan ihmisiä sovittelun ja rauhanomaisuuden merkityksestä ristiriitojen ja konfliktien ratkaisemisessa. Väkivallattomuuden päivän tehtävät tarjoavat sekä ala- ja yläkouluille että lukioasteelle ideoita, kuinka päivän teemaa voi käsitellä osana opetusta.