MiniMUN – YK-kokousten simulaatiot

Peli (www)

Suomen YK-liiton eripituiset ja eri aihealueisiin keskittyvät kokoussimulaatiot tutustuttavat ajankohtaisiin ja globaaleihin haasteisiin ja antavat osallistujille mahdollisuuden kurkistaa kansainvälisen diplomatian ja päätöksenteon maailmaan.

Kokoussimulaatiot ovat monipuolisia ja osallistavia oppimisprosesseja. Ne sopivat hyvin ilmiöpohjaiseen oppimiseen ja mahdollistavat myös laajemman projektiluontoisen tai oppiainerajat ylittävän työskentelyn etukäteistehtävien ja taustoittavien aineistojen avulla.