Tulevaisuuspäivä

Verkkosivu (www)

Mikä ihmeen Tulevaisuuspäivä?

Tulevaisuuspäivä on valtakunnallinen teemapäivä, joka tuo tulevaisuuden kaikkien ulottuville tässä ja nyt. Tavoitteena on tehdä tulevaisuus näkyväksi,
vahvistaa suomalaisten tulevaisuustietoisuutta ja uskoa tulevaisuuteen.

Miksi? Tulevaisuus otetaan usein itsestäänselvyytenä tai pidemmän tähtäimen tulevaisuuspohdinnat jäävät operatiivisten asioiden jalkoihin. Meillä on
harvoin aikaa pysähtyä miettimään millaiset käsitykset tulevaisuudesta ohjaavat toimintaamme.

Miten? Tulevaisuuspäivä tarjoaa valmiit menetelmä- ja materiaalipaketit, jotka on kohdennettu 1) kouluille ja nuorille, 2) kunnille ja kuntalaisille, 3) yrityksille ja työpaikoille. Päivää voi myös viettää vapaasti itse keksimällään tavalla.

Missä ? Ei yksi tapahtuma, vaan monistuva konsepti eli lukuisia, rinnakkaisia tulevaisuuspäiviä ympäri Suomea. Kuka vaan voi järjestää omanlaisensa
Tulevaisuuspäivän.