Romanien reitit

Tekstiaineisto (pdf)

Romanien reitit -aineisto haastaa kohtaamaan omat tietonsa, asenteensa ja ennakkoluulonsa. Aineisto kertoo romanien vaiheikkaasta historiasta Suomessa – siitä kuinka romanikulttuuri on vaikuttanut ja vaikuttaa yhä edelleen ympäristöömme. Aineisto ohjaa tutustumaan rakennusperintöömme menneisyyden hahmottamisen avulla, mutta monitahoisesti aiheeseen tarttuen. Historiallinen näkökulma auttaa ymmärtämään nykypäivää.