Mu kulturbiras ja -árbi

Tehtäväpaketti (pdf)

Mu kulturbiras ja -árbi lea oahppomateriála, mii sisttisdoallá 6 iešguđet viidosaš hárjehusa sámi kulturárbbi ja kulturbirrasa ipmirdeapmái ja oahppamii. Materiála sisdoallotemát dorjot ohppiid kulturárbbi ja kulturbirrasiid máŋggahámat dovdama, nannejit sin kulturidentitehta ovdáneami ja ovddidit kulturbirrasa lohkandáiddu. Dán gihppaga ulbmilin lea movttiidahttit sihke oahpaheddjiid ja bajásgessiid čatnat kulturárbe- ja kulturbirasbajásgeassima sin iežaset oahpahussii. Oahppomateriála sáhttá geavahit iešguđege oahpahusjoavkkuiguin. Hárjehusaid sáhttá heivehit álkit maiddái árrabajásgeassimii dahje giellabeassedoibmii.