Matkalla Kalevalaan

Verkkosivu (www)

Matkalla Kalevalaan -verkkojulkaisu esittelee viimeisimpiä tutkimustuloksia hyödyntäen kansalliseepostamme eri näkökulmista.

Oppiaineita, joissa tehtäviä voi hyödyntää, ovat esimerkiksi äidinkieli ja kirjallisuus, historia, uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntatietouden ja kulttuurintuntemuksen oppiaine sekä elämäkerrallinen kirjoittaminen.

Matkalla Kalevalaan sopii kenelle tahansa Kalevalasta ja Elias Lönnrotista kiinnostuneelle, aiempaa perehtyneisyyttä ei tarvita. Julkaisusta löytyy myös vinkkejä sivuston käyttöön sekä opettajille että kaikille kiinnostuneille.