Inkoon kulttuuripolku

Diaesitys (pdf)

Inkoon kulttuuriympäristössä seikkaileva polku on suunniteltu koululaisille. Polku vie oppilaita syvemmälle heidän koti- ja lähiseutunsa historiaan ja sen eri vaiheisiin. Kulttuuriympäristöpolku antaa oppilaille mahdollisuuden kokea itse ja nähdä kotiseutunsa uusin silmin.

Polulla kulkiessa tutustutaan omaan elinympäristöön, sen kansanperinteeseen ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin rakennuksiin ja maisemiin. Oman lähiympäristön tuntemus tukee lasten ja nuorten ympäristösuhteen ja kulttuuri-identiteetin muotoutumista.

Inkoon kulttuuriympäristöpolun varrella tutustutaan kirkkoon ja kärrynpyörään, maanviljelykseen ja merenkulkuun sekä tavataan valistuksen kukko.

 

Aineisto on jaettu kuuteen osioon

1. Mistä maa on noussut merestä – maaperä, maantiede, historia ja asutus

2. Kärrynpyörä – kulkuväylät ja maankäyttö

3. Kirkko keskellä kylää – kirkkorakennus ja pappilan historia

4. Miten Inkoossa ennen elettiin? – maanviljelys ja talonpoikainen rakentaminen

5. Tähti ja meripoika – kalastus, merenkulku ja laivanrakentaminen

6. Valistuksen kukko – koulu ja opetus