Globaalikasvatuksen opetusaineisto yläkoululaisille

Tehtäväpaketti (www)

Punaisen Ristin yläkouluille suunnattu globaalikasvatuksen opetusaineisto kertoo laajasti kehitysmaiden elämästä sekä ongelmista ja työstä ongelmien ratkaisemiseksi. Mosambikista, Mongoliasta, Etelä-Afrikasta ja Kambodzhasta kertovat opetuskokonaisuudet on jaoteltu oppiaineittain ja ne on tehty vastaamaan opetussuunnitelman keskeisiä sisältöjä ja tavoitteita. Aineistot koostuvat teksteistä ja videoista, joihin liittyy itsenäisesti tai ryhmissä suoritettavia tehtäviä. Lisäksi aineistoon kuuluu kuvaesityksiä teksteineen.