Dialogikasvatuksen sivuston opetusmateriaalit

Verkkosivu (www)

Dialogikasvatus-sivusto tarjoaa opetusmateriaalia ja ajankohtaista tietoa kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisen kasvatuksen tueksi. 

Materiaali soveltuu dialogitaitojen harjoitteluun kasvatukseen ja opetukseen eri ikäisille. Materiaalit on jaoteltu kuuden pääteeman alle:

  • Moninaisuus arjessa ja juhlassa 
  • Lapsen ja nuoren identiteetin tukeminen 
  • Uskonto- ja katsomusdialogi
  • Haastavien tilanteiden kohtaaminen
  • Tähtijengi – kielen supersankarit
  • Tunne- ja vuorovaikutustaidot