Ympäristö haltuun – opas luovaan ympäristön tutkimiseen

Tehtäväpaketti (www)

Oppaan monitaiteiset harjoitukset etenevät helpommista yksilötöistä kohti ryhmätyötaitoja vaativia tehtäviä. Erilaisia harjoituksia yhdistävät osallisuuden, monitaiteisuuden ja ympäristön tutkimisen teemat. Harjoituksia voi soveltaa perusopetuksessa eri ikäisille ja niitä voi myös yhdistellä tarpeen mukaan toisiinsa.