Vuotuisjuhlat: Pääsiäinen

Tehtäväpaketti (www)

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran pääsiäisaiheinen tietopaketti kertoo juhla-ajan suomalaisista perinteistä. Sivustolle on koottu tiiviitä artikkeleita, näytteitä SKS:n arkistoaineistoista sekä kirjallisuus- ja linkkiviitteitä, jotka kertovat pääsiäisestä, pääsiäiseen valmistavasta laskiaisesta ja paastonajasta. Tietopaketti sisältää yläkoulu- ja lukioikäisille sopivia tehtäviä, jotka on jaettu aineisto-, ryhmä-, kirjoitus- ja keskustelutehtäviin. Tehtävät auttavat syventymään juhlan perinteisiin sekä harjaannuttavat oppilaita tekstin tuottamiseen ja itsenäiseen pohdintaan.