Toisella katsomalla – maahanmuuttajista maahan muuttajiin

Oppitunti (www)

Erityisesti lukio- ja ammattikouluikäisille nuorille suunnattu Toisella katsomalla – maahanmuuttajista maahan muuttajiin -teos tarjoaa tarinoita, tietoa ja tehtäviä maahanmuuttoon liittyen. Kirja pyrkii avaamaan maahanmuuttajiin liitettäviä stereotypioita ja kehottaa katsomaan ihmistä pintaa syvemmälle pedagogisesti mielekkäiden lähestymistapojen kautta.