Suomen linnat

Verkkosivu (pdf)

Elämä keskiaikaisissa linnoissa 500 vuotta sitten on monella tavalla poikennut omasta elämästämme. Suomen linnat -oppimateriaali johdattaa lapset ja nuoret tutustumaan keskiaikaan tutkimalla maamme linnoja ja niiden elämää sekä pohtimaan yleisemminkin, mikä on arvokasta suomalaisessa kulttuuriympäristössä ja -perinnössä. Suomen linnat on suunniteltu kerhotoiminnan käyttöön. Materiaali soveltuu hyvin myös opetukseen.

Katso myös aineistoa laajentava kertomuksellinen oheismateriaali Narrin tarinoita.