Sukuni saloja selvittämässä -projekti

Tehtäväpaketti (pdf)

NIMI: Sukuni saloja selvittämässä

KOHDERYHMÄ: 7.-9.-luokkalaiset ja toisen asteen opiskelijat

PITUUS: 2-3 oppituntia koululla, työskentely sijoittuu pääasiassa kotiin

OPPIMISMENETELMÄ JA -TAVOITTEET:

Työpajassa tehdään pienimuotoista sukututkimusta valitun teeman ympärillä.

Kaikki teemat ohjaavat omien juurien tutkimiseen, omaan perheeseen ja sukuun tutustumiseen ja sitä kautta itsetuntemuksen kehittymiseen. 

Ryhmäläiset voivat valita monenlaisista kirjallisen toteuttamisen menetelmistä ja näin esitellä vahvuuksiaan.

Osa teemoista on hyvin kielikeskeisiä, jolloin oppimistavoitteet liittyvät kielellisen moninaisuuden kehittymiseen ja pohtimiseen.

Karttatehtävät kehittävät maailmanhahmotuksen taitoa sekä kulttuurista ymmärrystä. 

Osa teemoista ohjaa historiallisen ymmärryksen ja historiallisen empatian kehittymiseen.

Tutkimusten esittely muille mahdollistaa muiden teemoista oppimisen ja laajemman kulttuurisen, kielellisen ja historiallisen ymmärryksen kehittymisen koko ryhmälle. Työpajan voi kuitenkin halutessaan rajata vain kirjallisen työn palautukseen opettajalle.

ETUKÄTEISJÄRJESTELYT:

Ei tarvita.

 

Materiaali on luotu osana Cultura-säätiön Juhlarahaston tukemaa Kulttuuriperintökasvatuksen seuran hanketta Helsingin Suomalais-venäläisen koulun kanssa.