Pienkanteleiden luova käyttö musiikkiopetuksessa

Verkkosivu (www)

Varsinais-Suomen kulttuurirahaston rahoittaman projektin “Pienkanteleiden luovan käytön elvyttäminen musiikkikasvatuksessa” loppuraportti sisältää soittotekniikkaohjeet ja kuvat, ohjelmistoideoita sekä improvisaation käytön perusteita – ja tietenkin selvityksen projektin erilaisista työpajoista.

Projektin tavoitteena oli innostaa varhaiskasvattajia ja peruskoulujen opettajia pienkanteleiden monipuolisempaan käyttöön antamalla heille ohjausta erilaisten pienkanteletekniikoiden luovaan soveltamiseen sekä ideoita arkiseen opetustyöhön. Lasten työpajoissa oli tavoitteena keskittyä soittamisen iloon ja improvisaatioon sekä rohkaista lapsia kokeilemaan erilaisia soittotekniikoita ja innostaa erilaisten sointivärien maailmassa löytöretkeilyyn