Oikeuden aika! – Opas lapsen oikeuksiin

Tehtäväpaketti (www)

Oikeuden aika! -opas esittelee tiiviisti, mitä ovat lapsen oikeudet ja antaa vinkkejä aiheen käsittelyyn oppilaiden kanssa. Opas perustuu harjoituksiin, jotka kehittävät oppilaiden ryhmätyöskentelytaitoja sekä mielipiteen muodostuskykyä ja joiden kautta oppilas oppii hahmottamaan, mitä lapsen oikeudet ovat.  Harjoitukset on suunniteltu luokka-asteille 3–6, mutta niitä voidaan käyttää soveltaen myös pienempien oppilaiden kanssa.