Muotoiloa! – opettajan opas muotoilukasvatukseen

Tehtäväpaketti (www)

Muotoilukasvatuksessa pohditaan esineen ja ihmisen välisiä suhteita tutkien ja kokeillen ja opitaan muotoilun perustaitoja. Muotoiloa! -opas innostaa opettajia ottamaan muotoilukasvatuksen osaksi eri oppiaineita kokonaisvaltaisesti ja lähestymään esineympäristöä eri oppiaineista käsin. Peruskoulun opettajille suunnattu opas koostuu kahdesta osasta: ensimmäinen osa taustoittaa, mitä muotoilu on, ja toinen osa sisältää viisi opetusjaksoa muotoilukasvatukseen.