Me mediassa -teemakerhon ohjaajan opas

Tehtäväpaketti (www)

4.–6.-luokkalaisille suunnatussa Me mediassa -kerhossa lapset oppivat turvallisia mediataitoja ja perehtyvät yhdessä mediatuottamisen monipuolisiin mahdollisuuksiin keskustellen ja yhdessä tehden. Kerhotapaamisissa tutustutaan muun muassa videokuvaamiseen, valokuvaamiseen, editointiin ja blogin kirjoittamiseen mutta pohditaan myös median mahdollisuuksia ja riskejä. Suomen 4H-liiton julkaisema ohjaajan opas sisältää valmiin kerhosuunnitelman ja tehtäväpaketin kahdeksan kerran mittaiselle Me mediassa -kerholle. Materiaali soveltuu myös opetuskäyttöön mediaa ja mediakasvatusta käsitteleville oppitunneille.