Lepakon siivillä luontoon

Verkkosivu (pdf)

Menetelmäopas perustuu Rebekka Harjun Vantaan Lastenkulttuurikeskus Pyykkituvalle suunnittelemaan Lepakon siivillä luontoon -ympäristötaiteelliseen kasvatusohjelmaan. Kasvatusohjelma voitti Vantaan innovaatiokilpailun sarjassa Kukoistavat kaupunkikeskukset. Sisällöiltään kasvatusohjelma on monitaiteellinen, paikkasidonnainen ja ikätasoisesti etenevä kokonaisuus.

Menetelmäoppaaseen on koottu kasvatusohjelman taidetehtäviä, lapsilähtöisiä menetelmiä, toiminta- ja lukuvinkkejä sekä faktoja Håkansbölen kartanoalueesta ja lepakoista. Sisällöt on suunnattu erityisesti varhaiskasvatusikäisten ja 1–3-luokkalaisten kanssa työskentelyyn.