Kulttuurien törmäyksiä – minä välissä

Draama (pdf)

NIMI: Kulttuurien törmäyksiä – minä välissä

KOHDERYHMÄ: 7.-9.-luokkalaiset

PITUUS: 1-2 oppituntia

OPPIMISMENETELMÄ JA -TAVOITTEET:

Työpaja on draamaa hyödyntävää kulttuuriperintökasvatusta. 

Ryhmäläiset tekevät pienryhmissä kohtauksia kulttuurien törmäysten rajapinnoilla elävistä nuorista.

Työpajan tarkoituksena on herätellä ajatuksia niistä ristiriidoista, joita omaan ikäluokkaan kuuluvat nuoret tai nuori itse saattavat kohdata elämässään. Empatiataidot ja kulttuurinen ymmärrys kehittyvät.

Draaman avulla opiskeluun kuuluvat tunnetaitojen kehittyminen tunnetilojen pohdinnan ja ilmaisun harjoittelun kautta.

Jos tehtävään halutaan syvyyttä, voi siihen lisätä laajan tiedonhakuvaiheen eri kulttuurien arvojen ja normien selvittämiseksi. Opettaja voi jakaa ryhmille törmäävät kulttuurit, jos halutaan esimerkiksi historian, maantiedon tai katsomusaineiden opetussuunnitelmien mukaan oppia uutta eri kulttuureista. 

Kohtauksista on hyvä keskustella niiden esittämisen jälkeen aikuisjohtoisesti. Mikäli kohtaukset esittävät eri kulttuurien edustajat mustavalkoisessa valossa, on aikuisen tehtävä avata sitä, miksi eri kulttuureissa ajatellaan ja toimitaan eri tavoin ja tukea näin kulttuurien välisen ymmärryksen kehittymistä.

ETUKÄTEISJÄRJESTELYT:

Ryhmä jaetaan kohtauksia varten pienryhmiin, joten tarvitaan tilaa jokaiselle pienryhmälle rauhassa suunnitella ja harjoitella omaa kohtausta.

Kohtauksen/näytelmän pituutta ja syvällisyyttä voi muokata käytettävissä olevan ajan mukaan.

Kohtaukset voidaan toteuttaa joko live-esityksenä tai kuvaamalla. Rekvisiittaa voi hyödyntää tahtoessaan.

Live-esitys: 

Tarvitaan esiintymistila ja yleisön paikat (normaali luokkahuone riittää).

Kuvaus:

Kuvaukseen tarvitaan rauhallista tilaa jokaiselle ryhmälle. Lisäksi kuvausvälineet, esimerkiksi ryhmäläisten omat kännykät tai koulun tabletit. 

Valmiit videot on voitava esittää luokan laitteistolla. Ryhmäläiset voivat esimerkiksi ladata ne omilla tunnuksillaan pilvipalveluun ja jakaa linkin ryhmän ohjaajalle.

 

Materiaali on luotu osana Cultura-säätiön Juhlarahaston tukemaa Kulttuuriperintökasvatuksen seuran hanketta Helsingin Suomalais-venäläisen koulun kanssa.