Friidu – tyttöjen ja naisten ihmisoikeudet

Oppitunti (www)

Friidu on tarkoitettu peruskoulun ylempien luokkien ja lukion opettajien sekä ihmisoikeuskasvatusta ja tasa-arvotyötä tekevien kansalaisjärjestöjen käyttöön. Friidu tuo ihmisoikeudet oppilaiden jokapäiväisen elämän tasolle. Sähköisen aineiston tehtävien avulla sekä tytöt että pojat voivat pohtia ihmisoikeuksien toteutumista omassa arjessaan. Opetusmateriaali sisältää kuusi lukua, joissa kussakin on teorian, tilastojen ja historian lisäksi runsaasti harjoitustehtäviä, runoja ja kirjallisuuskatkelmia sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyen.