Esineiden evoluutio -työpaja

Oppitunti (pdf)

NIMI: Esineiden evoluutio

KOHDERYHMÄ: 1.-4.-luokkalaiset

PITUUS: 1 oppitunti

OPPIMISMENETELMÄ JA -TAVOITTEET:

Työpajassa tutustutaan vanhoihin esineisiin, vertaillaan niitä nykyisiin ja kuvitellaan tulevia.

Oppilaat huomaavat, kuinka teknologinen kehitys tekee monista esineistä turhia ja tuo täysin uusia mahdollisuuksia.

Vanhoihin ja uusiin esineisiin tutustuttuaan oppilaat pääsevät käyttämään luovuuttaan pohtiessaan, miltä tulevaisuudessa esineet voisivat näyttää ja millaisia ominaisuuksia niillä voisi olla. 

ETUKÄTEISJÄRJESTELYT:

Tarvitaan paperia ja piirustusvälineitä. 

Aikuinen haalii kokoon erilaisia vanhoja / eriskummallisia esineitä (esimerkiksi puhelin, radio, c-kasetti, vhs-kasetti, cd, kahvipannu, kahvipannun myssy, postikortti…) ja nykypäivän esineitä, jotka niitä vastaavat (kännykkä esimerkiksi korvaa suuren osan noista).

Asetetaan vanhat esineet yhdelle pöydälle ja uudet esineet toiselle pöydälle, oppilaat tutustuvat ensin vain vanhoihin esineisiin ja vasta niihin liittyviin kysymyksiin vastattuaan uusiin esineisiin, eli uudet esineet voi peittää esim. pöytäliinalla. 

 

Materiaali on luotu osana Cultura-säätiön Juhlarahaston tukemaa Kulttuuriperintökasvatuksen seuran hanketta Helsingin Suomalais-venäläisen koulun kanssa.