Elävä perintö

Verkkosivu (www)

Museoviraston ylläpitämä Elävä perintö -sivusto esittelee aineetonta ja elävää kulttuuriperintöä, kuten juhlia, ruokaperinteitä, tapoja ja käytänteitä ja suullista perinnettä.  Avoin wikipohjainen luettelo tarjoaa erilaisille yhteisöille mahdollisuuden esitellä omaa aineetonta kulttuuriperintöään. Samalla luettelo on tilaisuus osallistua elävän perinnön monimuotoisuuden vaalimiseen.