DIALLS – Dialogi- ja argumentointitaitoja lapsille

Verkkosivu (www)

Opettajan aineistopankki sisältää Kulttuurisen lukutaidon oppimisohjelman (Cultural Literacy Learning Programme, CLLP), joka käyttää erityislisensoituja sanattomia lyhytelokuvia virikkeinä keskusteluun kulttuurisista teemoista, jotka liittyvät yhdessä elämiseen, sosiaaliseen vastuuseen ja ryhmään kuulumiseen.

Suuri, avoimesti saatavilla oleva monikielinen korpus, joka sisältää yli 100 keskustelua, jotka nauhoitettiin CLLP- ohjelman aikana esiopetuksessa ja peruskoulun ala- ja yläluokill