Ahtisaari-päivät (11.-13.11.)

Tehtäväpaketti (www)

Ahtisaaripäivä-sivusto sisältää monipuolisesti kommunikointitehtäviä ja ongelmanratkaisua. Ahtisaari-päivien tarkoitus on lisätä tietoa rauhanvälityksestä kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Pyrkimyksenä on tuoda rauhantyö ja sovittelu osaksi jokaisen arkipäivää. Ahtisaari-päivien verkkosivuilta löytyvä tehtäväpaketti tarjoaa ideoita päivien viettoon ja rauhan ja sovittelun teemojen käsittelyyn kouluissa.