YK-päivien tehtäväideat: Maailman ympäristöpäivä (5.6.)

Tehtäväpaketti (www)

Ympäristöpäivän tavoitteena on nostaa esiin muutoksia, joita ympäristössämme tapahtuu. Erityisen suuria haasteita ovat ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen ja kasvihuonepäästöt. Eri luokka-asteille soveltuvissa ympäristöpäivän tehtävissä perehdytään erilaisten kulutustottumusten ympäristävaikutuksiin ja pohditaan eri kulutustavaroiden tarpeellisuutta.